PÁLYÁZAT - egészségügyi dolgozóknak, szociális munkásoknak

2021.03.28

Kimerültség, kiégés, élet-halál helyzetek érzelmi hullámvasútja.... És a mindennapok hősei, akik ebben az időszakban (már egy éve) hordozzák az extra terhet. (Pl. : orvosok, ápolók, mentősök, szociális munkások...)

A Belső utazás segít erőt meríteni, reményt találni, feldolgozni. 

Tudjuk, hogy sokaknak az érintett területeken dolgozók közül ez most valódi segítség lenne. Szeretnénk kifejezni az elismerésünket és hálánkat nem csak szimbolikus, de gyakorlati módon. Épp ezért a májusi tanfolyamra minden 7 jelentkező után egy-egy érvényesen pályázót jelképes áron, 10.000 Ft-ért látunk vendégül. 

  • Ha tanfolyami résztvevőként befizetsz, tudhatod, hogy hozzájárulsz a köszönet és megbecsülés ezen kifejezéséhez.
  • Ha eddig mindannyiunk helyett te voltál a frontvonalban, beleengedheted magad abba, hogy most egy kicsit mi teszünk érted.

A jelentkezés feltételei:

1. A pályázó dolgozzon az egészségügyben vagy szociális munkásként.

2. A pályázó maga jelentkezzen. Ez nem egy wellness hétvége. Itt minden azon múlik, hogy a résztvevő készen áll-e egy igen mély belső munkára. Nem fog működni, ha valakit csak úgy küldenek. Kell hozzá a lélek rábólintása. Szóval, még ha a jó szándék vezet is, hogy egy szerettedet nevében pályázz, mert "milyen jót tenne neki", kérünk hagyd meg neki a szabadságot, hogy a saját életéért ő vállalja a felelősséget. Elég, ha felhívod erre a lehetőségre a figyelmét. A többit ő tudja!

3. A pályázó vállalja, hogy a teljes tanfolyamon ott lesz. Május 1-én 10:00-től este kb. 20:00-ig. Május 2-án 10:00-től este kb. 19:30-ig. 

Ha az egészségügyben vagy szociális munkásként dolgozol, és hív a Belső utazás, akkor JELENTKEZZ! 

Ha még nem tudod mi ez, nézz körül itt az oldalon, vagy olvasd el a könyvet! (Brandon Bays: Belső utazás) Hogy kinek mi az útja, azt mindenki maga érzi. Ha érzed a hívást, szerintünk hallgass rá!

Minden 7. tanfolyami jelentkezőnk után, a jelentkezés sorrendjében értesítünk egy-egy pályázót. 

Ha tehát van ismerősöd, akit érint és érdekelhet ez a lehetőség, szólj neki gyorsan. Más nem, de a jelentkezés sorrendje számít! 💗


RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

"Pályázat egészségügyi dolgozóknak és szociális munkásoknak" elnevezésű felhívásának (a továbbiakban: "Pályázat") részvételi és adatkezelési szabályzatát az alábbiakban olvashatja. KÉRJÜK, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A PÁLYÁZATON, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, ILLETVE AZOKAT ÖNKÉNT ELFOGADJA!

A PÁLYÁZAT SZERVEZŐJE: A Pályázat szervezője, lebonyolítója, egyben a Pályázattal kapcsolatos adatok adatkezelője a Belső utazás magyarországi képviselői, Joós Andrea és Domján Ibolya (továbbiakban: "Szervező").

A PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI: A Pályázat nyitott minden magyar nyelven, egészségügyi vagy szociális munkásként dolgozó személy számára, aki sikeresen regisztrál a pályázatra a kérdőív kitöltésével (a továbbiakban: "Résztvevő"). Érvényes az a pályázat, ahol a pályázó önmaga jelentkezik ÉS valóban szociális munkásként/egészségügyben dolgozik ÉS a tanfolyam teljes időtartamán részt tud venni ÉS vállalja, hogy ott is lesz. (Május 1: reggel 10:00-től kb. este 20:00-ig, május 2: reggel 10:00-től 19:30-ig.) A Résztvevő a regisztrációval nyilatkozik arról, hogy betöltötte 18. életévét, ebből kifolyólag a Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő életkorának hitelességéért. A Pályázaton való részvételhez a thejourneyhungary.com oldalon megadott google form jelentkezési lapon (a továbbiakban: "Weboldal") szükséges regisztrálni a kérdőív kitöltésével, melyben valós adatok szerepelnek. A Résztvevő a regisztrációjával kifejezetten elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban (a továbbiakban: "Szabályzat") leírt valamennyi feltételt. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető, nem módosítható. Egy Résztvevő maximum egy (1) Pályázat beküldésére jogosult. Azok a regisztrációk, amelyek a Szabályzatban leírt előírásoknak nem felelnek meg, a Pályázatból automatikusan kizárásra, míg az érvényes regisztrációk rögzítésre kerülnek. A Pályázatból ki vannak zárva a Szervező Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Pályázat lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Pályázatból. A Szervező kizárólag azokat a regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeket a Résztvevő a Weboldalon minden mező valós adatokkal való kitöltésével tölt fel. A személyes adatok feltöltésének jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A regisztrációval a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Pályázat technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet - és adatátviteli -, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A regisztrációkat a Szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Résztvevő bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Résztvevőt a Pályázatból kizárhatja. A Pályázat szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a regisztrációk, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Pályázat témájától eltérő tárgyat, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Résztvevő vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Résztvevő viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a regisztrációval kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Résztvevőt terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Résztvevőre áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Résztvevő regisztrációját a Weboldalról eltávolítsa és a Résztvevőt a Pályázatból vagy a Weboldalról kizárja.

A Szervező továbbá fenntartja a jogot, hogy kevés, vagy nem megfelelő színvonalú pályázat esetén a pályázatot visszavonja vagy ne hirdessen győztest.

A PÁLYÁZAT IDŐTARTAMA: A Pályázat 2021. április 5-től április 20. napján éjfélig tart.

A PÁLYÁZAT MENETE: A Pályázat időtartama alatt a Szervező a Facebook oldalán (https://www.facebook.com/thejourneyhungary) bejegyzés formájában "Pályázat tanároknak, Szociális munkásoknak" Pályázati felhívást tesz közzé. A Pályázat szerint a Részvevők a megadott google form-on regisztrációval jelzik részvételi szándékukat.  A tanfolyam szervezője (Journey Hungary Bt.), a tanfolyami résztvevők létszáma alapján - minden 7. jelentkező után 1 érvényesen pályázó számára - biztosítja a kedvezményes - 10.000 Ft-os - részvételt. A kiválasztást a jelentkezés sorrendje határozza meg.. Az értékelésben azok az érvényesen beküldött Pályázatok vesznek részt, amelyek a Pályázat időtartamán belül kerültek beküldésre, az ezt követően beküldött Pályázatok nem kerülnek figyelembevételre. A Szervező a fenti értékelés szerint szükség esetén maximum kettő tartaléknyertes (várólistás) Pályázatot választ. A tartaléknyertesek a kiválasztás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartalék nyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Pályázatból az pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes valamilyen okból kifolyólag eláll a tanfolyamon való részvételtől. Nyeremény: részvételi lehetőség a Belső utazás 2021 május 1-2. tartó "Journey Experience" tanfolyamon. Az Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A Résztvevők a Pályázatban való részvétellel tudomásul veszik és elfogadják, hogy a zsűri szubjektív szempontok alapján választja ki a nyertes Pályázatokat. A Résztvevők lemondanak arról, hogy a zsűri döntését erre hivatkozással bármilyen fórumon megtámadják, vagy bármilyen igényt támasszanak. A Résztvevők a Pályázatban való részvétellel tudomásul veszik és elfogadják, hogy a tanfolyamon való részvétel a feltétele az, hogy a Résztvevő a tanfolyam teljes hosszában jelen van.

NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE: A Szervező a nyertes Résztvevőket folyamatosan, de legkésőbb 2020. április 25-én az általuk megadott elérhetőségeken értesíti. A nyertes Résztvevők a kiválasztásról szóló e-mailes értesítést követő maximum 48 órán belül kötelesek visszajelezni. Ellenkező esetben a Szervező automatikusan a pótnyertest tájékoztatja a Pályázat megnyeréséről. A Szervező kizárja a Pályázatból azt a Pályázatot, ha a Pályázaton, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Résztvevő egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen, ha nem töltötte még be a 18. életévét. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ: A Résztvevő a regisztráció során megadott, jelen Szabályzat elfogadásáról szóló nyilatkozatával kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat (név, foglalkozás, munkahelyre vonatkozó adat, e-mail cím) a Szervező és megbízott adatfeldolgozója a Pályázat lebonyolítása céljából (úgymint a Nyeremény megvalósításának megszervezése, kapcsolattartás, szállítás és a Pályázat megszervezése céljából) kezelje. Az adatok kezelését a Szervező végzi. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, így különösen az alábbi jogszabályok figyelembevételével történik: - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.); - az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, azaz az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: GDPR). Az adatkezelő a Szervező, azaz Joós Andrea és Domján Ibolya.. Ha kérdése, aggodalma vagy panasza merül fel a jelen Szabályzat vagy személyes adatai általunk történő kezelésével kapcsolatban, forduljon a Szervezőhőz a következő elérhetőségen: infohungary@thejourney.com Megkeresésére a Szervező lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. Az adatkezelés célja: nyereményjáték szervezése céljából történő adatkezelés, ennek keretében a nyertes kiválasztása, a nyertes értesítése, nevének nyilvánosságra hozatala, a Nyeremény átadása, tájékoztatás, kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez a Nyereményjátékban való részvétel útján. Az adatszolgáltatás és a Nyereményjátékban történő részvétel önkéntes. A Résztvevő külön és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben nyereményre válik jogosulttá, úgy a nyertes nevét a nyeremény megjelölése mellett a Szervező a Facebook oldalán (https://www.facebook.com/thejourneyhungary), valamint a www.thejourneyhungary.com weboldalon is közzéteheti. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az érintett nem vehet részt a Nyereményjátékban, a Nyeremény a pótnyertesnek kerül kiadásra. A kezelt személyes adatok köre: (i) Résztvevő neve; (ii) Résztvevő email címe; (iii) Résztvevő munkája (IV) Résztvevő munkahelye Az adatkezelés időtartama: A Belső Utazás tanfolyam megvalósításának időpontja, azzal hogy a Nyerterse vonatkozó adatokat számviteli célokból az Szervező 5 (öt) évig megőrzi, melyet követően azok is törlésre kerülnek. A Szervező személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Résztvevő előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra. A személyes adatokat kizárólag az adatkezelő ismerheti meg. Az adatkezelő az Infotv. 7. §-ának, valamint a GDPR 32. cikkének figyelembevételével az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor jelentős technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy biztonságosan kezelje a személyes adatokat, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatokkal való visszaélést és az adatvesztést. A Résztvevő jogosult arra, hogy a Szervező által kezelt személyes adatai tekintetében a) a személyes adatokhoz hozzáférjen; b) a személyes adatok helyesbítését kérje; c) a személyes adatok törlését kérje; d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje; e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen; f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog); g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A Résztvevő a jogai gyakorlására vonatkozó kérelmét a megjelölt elérhetőségre küldheti el, mely a következő: e-mailben az infohungary@thejourney.com. A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Szervező nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a Szervező válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A Szervező minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre a Szervező tájékoztatást ad a címzettekről. A Résztvevő bírósághoz fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). A Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja. A Szervező a Szabályzat esetleges módosításáról a Résztvevőket a Weboldalon tájékoztatja, valamint a módosított Szabályzatot ugyanott teszi közzé.